máy bào 4 mặt
máy bào 4 mặt
Xem Ảnh lớn
Giá: 0 VNĐ
Trạng thái: Có hàng
Model: GN-6S23
Đánh giá: Chưa có

 4-SIDE PLANER & MOULDER

 

Model GN-5S23 GN-6S23 GN-7S23 GN-8S23
Capacity: Planning width 10 ~ 230 mm 10 ~ 230 mm 10 ~ 230 mm 10 ~ 230 mm
Capacity: Planning thickness 7 ~ 160 mm 7 ~ 160 mm 7 ~ 160 mm 7 ~ 160 mm
Capacity: Feeding speed. Inverter control 6 ~ 36 m / min 6 ~ 36 m / min 6 ~ 36 m / min 6 ~ 36 m / min
Capacity: Min length of out 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Spindle: Spindle speed 6,000 rpm 6,000 rpm 6,000 rpm 6,000 rpm
Spindle: Spindle diameter Ø40 mm Ø40 mm Ø40 mm Ø40 mm
Spindle: Adjustment of vertical spindle 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Spindle: Adjustment of horizontal spindle 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Cutter diameter: Tool cutting circle, 1st bottom spindle, min. to max. Ø125 ~ 160 mm Ø125 ~ 160 mm Ø125 ~ 160 mm Ø125 ~ 160 mm
Cutter diameter: Tool cutting circle, vertical spindle, min. to max. Ø100 ~ 180 mm Ø100 ~ 180 mm Ø100 ~ 180 mm Ø100 ~ 180 mm
Cutter diameter: Tool cutting circle, horizontal spindle, min. to max. Ø100 ~ 200 mm Ø100 ~ 200 mm Ø100 ~ 200 mm Ø100 ~ 200 mm
Cutter diameter: Tool cutting circle, last bottom spindle, min. to max. Ø100 ~ 250 mm Ø100 ~ 250 mm Ø100 ~ 250 mm Ø100 ~ 250 mm
Motor horsepower: Spindle motor 7.5 HP, 10 HP 7.5 HP, 10 HP 7.5 HP, 10 HP 7.5 HP, 10 HP
Motor horsepower: Feeding motor. Inverter 5 HP 7.5 HP 7.5 HP 7.5 HP
Others: Table adjustment 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Others: Infeed table length 1,800 mm 1,800 mm 1,800 mm 1,800 mm
Others: feed roller diameter Ø140 mm Ø140 mm Ø140 mm Ø140 mm
Others: feed roller width 2 x 50 mm 2 x 50 mm 2 x 50 mm 2 x 50 mm
Others: Machine dimension (L x W x H) 3,650 x 1,930 x 1,800 mm 4,250 x 1,930 x 1,800 mm 4,670 x 1,930 x 1,800 mm 4,960 x 1,930 x 1,800 mm
Others: Pocking dimension (L x W x H) 3,800 x 2,100 x 2,120 mm 4,400 x 2,100 x 2,120 mm 4,820 x 2,100 x 2,120 mm 5,110 x 2,100 x 2,120 mm
Others: Net weight 3,600 kgs 4,100 kgs 4,600 kgs 5,000 kgs
Others: Gross weight 4,100 kgs 4,700 kgs 5,200 kgs 5,700 kgs
Viết ý kiến
Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Đánh giá: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

máy bào 4 mặt
Xem Ảnh lớn
máy bào 4 mặt
Xem Ảnh lớn
máy bào 4 mặt
Xem Ảnh lớn