máy finger tự động
máy finger tự động
Xem Ảnh lớn
Giá: 0 VNĐ
Trạng thái: Có hàng
Model: ACP-3820
Đánh giá: Chưa có

 

Model ACP-3820
composed of ACP-1155 Stock feeding table
ACP-1150A Finger shaper
ACP-1150B-G Finger shaper with glue unit
ACP-1156 Stock conveyor
ACP-1120 Roller table without power
ACP-1152F Flinger joint assembler
Max available working width 500mm
Range of stock length 250~850mm
Range of stock height 25~80mm
Range of assembling piece 70X70mm; 125X25mm
Max assembling length 4600mm
Capacity of product 2 cycle/mins
Model: ACP-1155/ACP-1156 Belt-conveyor motor : 1/2HP
Model: ACP-1150A Belt-conveyor motor: 1/2HP
Cut-off saw motor: 2HP
down scoring saw motor: 5HP with 3000rpm
down scoring saw motor: 1/2HP with 3000rpm
Finger shaper power: 20HP with 5000 rpm
Model: ACP-1150B-G Table-driving hydraulic pump: 2HP
Cut-off saw motor: 5HP with 3000rpm
Up/down Scoring saw motor: 1/2HPx2 with 3000rpm
Finger shaper power: 20HP with 5000 rpm
Gluing unit power: 1/2HP
Model: ACP-1120 Hydraulic chain feeding: 1/2HP
Model: ACP-1152F Cut-off saw power: 3HP
Hydraulic pump: 2HP
Hydraulic adjustable power: 20~70kg/cm2
Viết ý kiến
Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Đánh giá: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

máy finger tự động
Xem Ảnh lớn
máy finger tự động
Xem Ảnh lớn